JR RANKED PLAYERS (Current)

IFT RANKING

PLAYER'S NAME ITF JUNIORS RANKING
Rishabh Sharda 262
Kaavya Sawhney 319
Calvin Golmei 324
Prinkle Singh 551
Shashikant Rajput 1084
Krishan Hooda 1185
Naresh Badgujar 1732
Bhupender Dahiya 2510

AITA UNDER 12 RANKING

5 Players in Top 100 Ranks

U-12 (as on 25-Feb-2019)

Boys
-
GIRLS
56 RADHA 422430 24-May-07 (CH) 68 20 5 57.5 0 130.5

AITA UNDER 14 RANKING

U-14 (as on 25-Feb-2019)

Boys

3 YUVAN NANDAL 418212 28-Jul-05 (HR) 410 390 97.5 229 0 55.75 792.25
4 AGRIYA YADAV 417613 15-Feb-05 (HR) 280 300 75 257 0 107.5 719.5
5 ADITYA RATHI 417243 13-Jun-05 (HR) 280 400 100 277.25 0 25.75 683
8 JASMEET DUHAN 418781 8-Feb-05 (HR) 205 230 57.5 183.5 0 36 482
10 NAVYA VERMA 421179 29-Dec-05 (PB) 170 200 50 183.5 0 16.25 419.75


Girls

1 PARI SINGH 420268 25-Jun-05 (HR) 405 405 101.25 339.5 0 147.5 993.25 2
3 SHRUTI AHLAWAT 418964 16-Jun-06 (HR) 355 320 80 196.25 0 95.75 727 4
7 SURYANSHI TANWAR 425775 15-Sep-05 (HR) 165 325 81.25 289.25 0 37.5 573 8
9 ANJALI RATHI 417258 28-Feb-06 (HR) 240 260 65 213.75 0 0 518.75
32 CATHERINE BHANGU 425075 8-Jun-05 (CH) 120 70 17.5 137 0 13.25 287.75
95 MAITREYI PHOGAT 426821 1-Feb-06 (CH) 77 30 7.5 76.25 5 0.25 156

AITA UNDER 16 RANKING

 U-16 (as on 25-Feb-2019)


Boys

1 DIVESH GAHLOT 414748 1-Jan-03 (HR) 440 525 131.25 355.75 0 927
2 SUSHANT DABAS 414702 14-Jan-03 (HR) 440 475 118.75 367.25 0 926
3 AJAY MALIK 417007 16-Jan-03 (HR) 180 100 25 564 0 769
6 DHRUV TANGRI 415289 3-Jan-03 (PB) 205 355 88.75 232.5 0 526.25
7 KRISHAN HOODA 417310 10-Mar-03 (HR) 141 140 35 329.5 0 505.5
8 CHIRAG DUHAN 418841 1-Jan-04 (HR) 210 270 67.5 174.75 0 452.25
9 KARAN SINGH 424484 30-Jun-03 (HR) 95 105 26.25 268.25 0 389.5


Girls

10 RENNE SINGLA 415761 2-Dec-04 (HR) 190 152 38 231 0 459
13 SARAH DEV 411470 14-Dec-03 (PB) 40 0 0 397.25 0 437.25
19 PARI SINGH 420268 25-Jun-05 (HR) 227 110 27.5 85 0 339.5
23 YANA DHAMIJA 415988 7-May-04 (HR) 170 30 7.5 136.5 0 314
26 SURYANSHI TANWAR 425775 15-Sep-05 (HR) 141 20 5 148.25 5 289.25
47 RIDHIMA MEHRA 424115 18-Jun-03 (PB) 120 8 2 107.5 0 229.5

AITA UNDER 18 RANKING

PLAYER'S NAME Under-18
Prinkle Singh 3
Kaavya Sawhney 5
Calvin Golmei 7
Rishabh Sharda 12
Krishan Hooda 25
Shashikant Rajput 44
Naresh Badgujar 49
Simran Pritam 65
Bhupender Dahiya 112
Asav Kumar 162
Sarabjot Singh 170
Ajay Singh 184
Sukhpreet Singh Jhoje 185
Pawandeep Kaur 188
Jitin Kumar Chetry 190
Manveer Singh 216
Avish Verma 349
Harmanjot Singh 411
Banita Azad 645

AITA MEN & WOMEN RANKING

PLAYER'S NAME M/W
Prinkle Singh 39
Calvin Golmei 61
Kaavya Sawhney 71
Shashikant Rajput 259
Rishabh Sharda 299
Simran Pritam 376
Krishan Hooda 474
Naresh Badgujar 474
JOIN CLTA